WIE BEN IK
In 2008 ben ik begonnen met het geven van Qigong-lessen in Den Haag. Zo heb ik o.a. lessen verzorgd bij de ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken, het voormalige VROM, in de wijkcentra Bouwlust en Mariahoeve. Later werd ik door voormalig wethouder Karsten Klein gevraagd om samen met Pierre Wind advies te geven over voeding en ouderen. Ik heb dat met veel plezier gedaan. Sindsdien ben ik actief als vitaliteitscoach voor Den Haag en richt ik mij op gezondheid en ouderdom.

Mijn wortels liggen in Indonesië, ik woon sinds 1970 in Nederland. Hier heb ik een gezin gesticht en een eigen zaak geleid. Nadat ik in 2002 mijn bedrijf moest opgeven, besloot ik mijn leven te gaan wijden aan de ontwikkeling van mijzelf via Qigong en aanverwante disciplines. Sinds die tijd heeft mijn leven een ommezwaai gemaakt en heb ik het geluk gehad om van een aantal gerenommeerde leraren les te krijgen.

Elk van deze leraren heeft bijgedragen aan mijn groei en mij mede gemaakt tot de persoon die ik nu ben.

Grandmaster Dr. Yang Jwing Ming ontmoette ik 1993. Hij leerde mij verschillende Qigong stijlen. De grootste betekenis die hij voor mij gehad heeft, is dat hij mij de martiale moraliteit heeft bijgebracht: de moraal van het denken en het doen. Verder gaf hij mij heel veel theorie over Qigong en Tai Ji mee.

Dr. Yang Jwing-Ming
Grandmaster Dr. Yang Jwing-Ming

Master Roger Whidden is van belang geweest voor mijn begrip van de achtergronden en de betekenis van de oefeningen in Tai Ji. Hij heeft mij veel over de achtergronden van Tai Ji Quan bijgebracht. Van hem heb ik vooral geleerd hoe je Qigong en Tai Ji voor kinderen kunt toepassen.

Dr. Yang Jwing-Ming
Master Roger Widden

Grandmaster Effie Chow
Ik leerde Grandmaster Effie Chow kennen tijdens een Qigong-conferentie die door haar werd georganiseerd in 2001 in San Francisco. Zij leerde mij haar spirituele Chow Qigong. Zij vroeg mij met haar naar Spanje te gaan om iemand te helpen. Dit was een nieuwe en bijzondere ervaring.

Dr. Yang Jwing-Ming
Grandmaster Effie Chow

Beverly Rubik
Tijdens de Qigong Conferentie die zij in 2004 organiseerde in San Francisco zag ik een stand met een levensgrote foto van Grandmaster Yang Mei-Jun. Dit trok mijn aandacht en ik maakte kennis met Beth, een leerling van Master Hui Liu, en met Beverly Rubik, een biofysicus en president en oprichter van het Institute for Frontier Science in Emeryville in Californië. Zij vroegen mij om mee te doen aan een test over aura’s voor en na het doen van Dayan Qigong.
Beverly vond het resultaat hiervan opvallend en nam mijn energie-foto’s van voor en na het doen van Dayan Qigong als voorbeeld van hoe Dayan Qigong positieve verandering teweeg kan brengen.

Master Hui Liu
Na een proefperiode van 2 jaar, nodigde Master Hui Liu mij in 2006 uit om mee te gaan naar Belgie. Master Hui Liu en haar echtgenoot Master Dr. Y.C. Chiang waren uitgenodigd door het Koninklijk Belgisch Museum van Mariemont om demonstraties te geven van hun schilderkunst, calligraphy en Dayan Qigong voor een lang leven en gezondheid. Ze vroegen mij om hun gids te zijn in Europa. Daarna namen ze me mee naar hun huis in El Cerrito, California en werd mij gevraagd een interne student te worden.
Behalve Dayan Qigong tot in de puntjes, kreeg ik ook lessen in kalligrafie, voeding met kruiden en de kunst van de Chinese theeceremonie. Ik leerde dat de kalligrafie, het schilderen en schrijven op Chinees rijstpapier met verschillende soorten penselen en zwart inkt of kleurverf, bijdraagt aan de innerlijke vorming. Het leerde mij om rust te ervaren, mij te concentreren en om te voelen wat in mijn vermogen ligt.

Dr. Yang Jwing-Ming
Master Hui Liu

Van al die lessen heb ik geleerd wat de bedoeling is van het leven. Belangrijk is dat als je iets wilt leren, het ook vanzelfsprekend is dat je veel oefent. Door je leerproces leer je jezelf kennen en discipline op te bouwen. Je leert je emotionele denkwerk te veranderen met je verstand (wijsheid) en zo bereik je een hoger inzicht in de betekenis van je leven. Je leert meer voelen. Voelen is een taal. Ik ben mijn leraren hiervoor veel dank en respect verschuldigd.
Dankzij hen heb ik leren loslaten. Mijn leven wordt niet meer beheerst door het zoeken naar erkenning of zekerheden. En het willen controleren van allerlei situaties. Loslaten geeft een enorm bevrijdend gevoel. Heeft het met leeftijd te maken? Nee, maar wel met inzichten. Ik ben geduldiger geworden, heb meer vertrouwen gekregen, heb respect voor de wetten der natuur. Mijn natuurlijke uithoudings- en doorzettingsvermogen zijn vergroot en hebben mij gestimuleerd om Qigong-docent te worden.
Het is mijn overtuiging dat een mens met de ontwikkeling van balans in Mind (denken), Body (lichaam) en Soul (geest, spirit) een leven lang bezig is. Maar het is een mooie reis die veel goeds brengt! Terug naar boven