LESINFORMATIE

Cursusgeld

Het cursusgeld is mede afhankelijk van de locatie en de duur van de lessen (1 of 1,5 uur). Als u mij belt of mailt zal ik u graag alle details vertellen. Dan kan eventueel ook met u worden afgesproken dat het cursusgeld in termijnen (maximaal drie) wordt betaald.

Het cursusgeld gaarne voor aanvang van de lessen overmaken op mijn bankrekeningnummer NL16ABNA0436794764 t.n.v. S.T. SIEK te Den Haag.

Bij inschrijving voor meerdere cursusuren geldt een korting van 10 % op de tweede en volgende cursussen in een seizoen. Deze korting geldt ook bij inschrijving van een tweede lid uit één gezin. Kinderen tot en met 18 jaar krijgen 10% korting op het cursusgeld.

Er geldt een opzegtermijn van een maand, en de opzegging dient schriftelijk te gebeuren. Al betaald cursusgeld over het resterende deel van het seizoen (na de opzeggingstermijn) wordt gerestitueerd tot een bedrag van maximaal 10% van het cursusgeld per seizoen.